Att ta hand om sina golv och trappor är en investering